AIP-Schule

Team

Catherine Bolliger Co-Bereichsleitung AIP Betriebe Zürcher Oberland

Christa Suter Schulleitung

Stefan Käser Lehrer

Claudia Frick Lehrerin PrA

Reuven de Botton Praktikant